BATCH   2005

 

JAB503

ABDUL QUADIR

JAB533

ANVITA TIWARI

JAB554

NEETA VALECHA

JAB588

RAJ JAIN

 

 

       

       BATCH     2006

 

JAB228

ASHISH PATIL

JAB015

ABHIJEET MITRA

JAB024

ALOK HOONKA

JAB189

AMREESH SONI

JAB304

GUNJAN CHAWLA

JAB002

NIKUNJ DUBEY

JAB038

NOOPUR PATHAK

JAB014

SARNENDU SABUI

JAB323

SHIKHA JAIN

JAB055

SUBRAT DIWAN