Selected Candidates for Hexaware after Interview
Reg. No. Name
   
jai282 Varun Chandra
jai207 Prashant Khatri
jai1824 saumya prakash
jai1784 aradhana arora
jai964 mohit chaudhary
jai927 Niharika Sharma
jai991 annchal singh dogra
jai320 jitendra bhardwaj
jai913 ishleen kohli
jai698 suhani
jai957 Gaurav Jain
jai094 Esha Gupta
jai1036 Nitin Pareek
jai306 ankit natani
jai339 ghanshyam yaduvanshi
jai365 Nitika Gupta