Following candidates are short listed after the G4 Test and GD round on 7th Oct 2006 at Gyan Vihar Jaipur.  
 Candidates are required to report at Gyan Vihar at 9:00 am for further process by Hexaware Technologies Ltd. 
*Please note that you have to carry two copies of resume.   
Date : 8-Oct-2006                
Reg. No. Name
 
jai1223 ankit mathur
jai1339 nehal karnavat
jai1286 Deepika Awasthi
jai1293 Sudeep Nagpal
jai1340 Ankur Bhandari
jai1347 chitesh kumar
jai1317 abhishek kumar
jai1327 shriram agrawal
jai1282 yogesh gupta
jai1582 Ankit Khandelwal
jai1579 sachin kumar sharma
jai1447 Alka Sharma
jai1431 Rohan Verma
jai1316 aarti sharma
jai1364 Arpita Agarwal
jai1381 Sheetanshu Bhardwaj
jai1812 Nikki Bansal
jai1780 gurpreet singh bedi
jai1789 rahul sharma
jai1787 Sameer Derashri
jai1813 KUSH WALIA
jai1784 aradhana arora
jai1800 Madhup Tibrewala
jai1527 nitin kishore
jai1810 Priyank Singhvi
jai1796 pavan kumar agrawal
jai1797 hitesh sharma
jai1514 richa jain
jai1520 Robindra Kumar Jain
jai1536 sonal sharma
jai1809 hemant sharma
jai1848 pradeep kumar shokeen
jai1963 shweta sharma
jai1951 Priya Sharma
jai1863 Harsh Makker
jai1962 sonia mitruka
jai1953 somesh sharma
jai1822 SANDEP NADA
jai1861 surbhi awasthi
jai1763 arjun gangal
jai1855 akhilendra sirohi
jai1824 saumya prakash